Servicii

Servicii

Top Insolventa - Servicii


Serviciile oferite sunt cele specifice activitatii de practician in insolventa precum si servicii de management integrat al afacerilor, cum ar fi:

  • Consultanţă pentru societăţile aflate în dificultate financiară (în vederea reorganizării judiciare sau pentru intrarea în faliment);
  • Consultanţă privind reorganizarea extrajudiciară a societăţilor aflate în dificultate;
  • Întocmirea documentaţiei şi a cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi depunerea ei la tribunal;
  • Administrarea procedurilor de insolvenţă, atât în perioada de observaţie, cât şi în perioada de aplicare a planului, inclusiv a etapei de faliment;
  • Întocmirea planului de reorganizare judiciară a societăţilor aflate în perioada de observaţie care şi-au declarat intenţia de a depune un plan de reorganizare judiciară;
  • Lichidări voluntare de societăţi comerciale şi asociaţii non-profit;
  • Fuziuni şi divizări de societăţi comerciale;
  • Lucrări de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară;
  • Evaluări de întreprinderi, proprietăţi imobiliare, bunuri mobile şi altele;
  • Consultanţă financiar-contabilă.